WE ARE ONLY IN IT FOR THE MONEY - MUSIK ALS WARE

4,50 € / uitgever: rock'n'popmuseum / Prof. Dr. Martin Lücke

De tentoonstelling ‘We're Only in It for the Money - Music as a commodity’ begint aan een spannende reis achter de schermen van een gelaagde en wereldwijde muziekindustrie, kijkend naar wat er op het podium gebeurt, achter de productie van een album en achter de presentatie van muziek in de media. Omdat het netwerk van zeer verschillende betrokkenen, van producenten en gebruikers, van rechtsgrondslagen en contracten, vaak ondoorzichtig is voor leken. In zes thematisch geordende gebieden (live, geluidsdragers, media, digitalisering, productie en contracten) presenteert de tentoonstelling de immense diversiteit van de muziekindustrie, toont het belangrijke ontwikkelingslijnen maar ook dramatische breuken en omvat de tentoonstelling bijna 150 jaar geschiedenis van de muziekindustrie.